facebook

Płatności

Do realizacji Twojego zamówienia przystąpimy po dokonaniu płatności za zamówienie.

 1. Za zamówienie możesz zapłacić elektronicznie:
  • kartą płatniczą,
  • przelewem natychmiastowym,
  • BLIK.
 2. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez:
  • PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, wpisana do
   rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe
   Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale
   zakładowym 5 476 300,00 zł, wpłaconym w całości.
  • imoje prowadzonego przez ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086
   Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII
   Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie
   130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
 3. Reklamacje:

  W przypadku wystąpienia problemów z obsługą płatności – niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi
  – reklamacje kieruj do odpowiedniego operatora (mailowo lub telefonicznie):

  • DOTPAY – formularz kontaktowy (https://www.dotpay.pl/kontakt); numer telefonu: 0048
   (12) 688 26 00; numer fax: 0048 (12) 688 26 99; adres e-mail: biuro@dotpay.pl ; adres
   korespondencyjny: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska,
  • PayPro - formularz kontaktowy: https://www.przelewy24.pl/pomoc; numer telefonu:
   +48616429344; numer
   fax: +48 616429031; adres email: serwis@przelewy24.pl; adres korespondencyjny: ul. Pastelowa 8,
   60-198 Poznań, Polska; bezpośrednio w siedzibie PayPro lub w jednostkach organizacyjnych PayPro
   prowadzących obsługę klientów.
Top